Одсек клавира

Select a contact:

Клавир

Кнеза Лазара бр. 1 Пожаревац Браничево 12000 Србија
+381 12 22 33 96

Основно и средње муз.образовање завршила сам у музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу.
Факултет музичких уметности – смер-општа музичка педагогија, завршила сам у Београду-наставно одељење у Крагујевцу.