Print

 

 

 

Распоред писмених и контролних задатака

ИФОРМАЦИЈА О УПИСУ У ОМШ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У ОМШ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СМШ

Календар уписа у средњу музичку школу

Потребна документа за упис у СМШ

Молба формулар директору

Молба формулар наставничком већу

Правила понашања у школи

Правилник о васпитно-дисцилпинској одговорности ученика 2016.

Пријава за упис у основну музичку школу

Пријава за упис у средњу музичку школу

ОБАВЕШТЕЊЕ!
Приликом уписа ученика није потребно да се прилаже извод из матичне књиге рођених.

Распоред ОМШ групна настава 2019-20

Распоред СМШ групна настава 2019-20

Распореди у одељењима 2019-20

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА"

Индивидуални разговори са родитељима

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ПО ЧЛАНУ 79. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Правила понашања на екскурзији

Правилник о похваљивању и надградјивању ученика наставника и запослених 2016