Print

 

ПЕТАК, 10. март 2017. године

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (зборница)

VI РАЗРЕД OМШ

9,00-10,00 - скуп жирија, пријављивање ученика VI разреда
10,00-10,45 - ТЕСТ

СОЛФЕЂО (концертна сала)

IV РАЗРЕД OМШ

9,00-10,00-скуп жирија,пријављивање ученика IV разреда ОМШ
10,00- 10,15   писмени задатак (хорска сала)
10,15-10,30-ПАУЗА
10,30-11,30- усмени део, и екипно такмичење (концертна сала)

VI РАЗРЕД OМШ

10,30-11,00- пријављивање ученика VI разреда ОМШ
11,15-11,30- писмени задатак
11,30-12,00- ПАУЗА
12,00-13,00- усмени део, и екипно такмичење (концертна сала)

V РАЗРЕД OМШ

13,30- 14,30 - пријављивање ученика V разреда ОМШ
15,00-15,15 писмени задатак
15,15-15,30- ПАУЗА
15,30-16,45-усмени део, и екипно такмичење (концертна сала)

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ (концертна сала)

I КАТЕГОРИЈА

11,00-11,30 - пријављивање ученика I категорије
11,40-12,00- усмени део

II КАТЕГОРИЈА

14,00- 14,30 - пријављивање ученика II категорије
15,00-15,30- усмени део

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

IV РАЗРЕД

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10.00-10,15 - диктат (4)
11,00-11,45 - тест из теорије (хорска сала)
10,30-11,30 - усмени део

VI РАЗРЕД

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10,00-10,45 - тест из теорије (хорска сала)
11,15-11,30 - диктат (4)
12,00-13,00 - усмени део

III РАЗРЕД

10,00-10,30 - пријављивање ученика
10.45-11,00 - диктат (4)
11,00-11,45 - тест из теорије (хорска сала)
10,00-10,30 - усмени део

V РАЗРЕД

14,30- 15,00 - пријављивање ученика
15,30-15,45 - диктат (4)
15,30-16,30 - усмени део
16,30-17,15 - тест из теорије (хорска сала)

20,00 - свечано отварање XV Такмичења младих солфеђиста
„ПЕВАЈМО ИНТЕРВАЛЕ“ сала Музичке школе

 

СУБОТА, 11. март 2017. године

Хармонија и музички облици III и IV РАЗРЕД СМШ
(учионица С4)

9,00–10,00 - скуп жирија, пријављивање ученика
10,00–14,00 - писмени задатак

СОЛФЕЂО (концертна сала)

I РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00-скуп  жирија, пријављивање ученика I разреда СМШ
10,00-10,15-писмени задатак  (4)
10,15-10,30-ПАУЗА
10,30-11,30-усмени део

II РАЗРЕД СМШ

10,00-10,30- пријављивање ученика II разреда СМШ
11,00-11,15- писмени задатак  (4)
11,15-11,30-ПАУЗА
11,30-13,10-усмени део

III РАЗРЕД СМШ

14,00-15,00- пријављивање ученика III разреда СМШ
15,00-15,15- писмени задатак  (4)
15,15-15,30- ПАУЗА
15,30-16,50- усмени део

IV РАЗРЕД СМШ

16,00-16,30- пријављивање ученика IV разреда СМШ
17,00-17,20- писмени задатак  (4)
17,20-17,30-ПАУЗА
17,30-17,50-усмени део

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ (концертна сала)

III категорија

12,00–13,00 - пријављивање ученика III категорије
13,00–13,50 - усмени део

IV категорија

16,00-16,30- пријављивање ученика IV категорије
16,50-17,30- усмени деo

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (учионица С4)

II РАЗРЕД СМШ

14,00-15,00- пријављивање ученика II разреда ОМШ
15,00-15,45-ТЕСТ

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

I РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00- пријављивање ученика
10.00-10,15- диктат  (4)
10,00-10,45- тест из теорије (С4)
10,30-11,30- усмени део

II РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00- пријављивање ученика II разреда СМШ
10,00-10,45- тест из теорије (С4)
11,00-11,15- диктат  (4)
11,30-13,10- усмени део

III РАЗРЕД СМШ

14,00-15,00- пријављивање ученика III разреда СМШ
15,00-15,15- диктат (4)
15,30-16,50-- усмени део
16,00-16,45- тест из теорије (хорска сала)

IV РАЗРЕД СМШ

16,00-16,30- пријављивање ученика IV разреда СМШ
16,00-16,45- тест из теорије (хорска сала)
17,00-17,20 - диктат (4)
17,30-17,50- усмени део