Print

 

ПЕТАК, 9. март 2018. године

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (зборница)

VI РАЗРЕД OМШ

9,00-10,00 - скуп жирија, пријављивање ученика VI разреда
10,00-10,45 - ТЕСТ

СОЛФЕЂО (концертна сала)

IV РАЗРЕД OМШ

9,00-10,00 - скуп жирија, пријављивање ученика IV разреда ОМШ
10,00- 10,15 - писмени задатак  I група (хорска сала)
10,15- 10,30 - писмени задатак  II група (хорска сала)
10,30-10,45 - ПАУЗА
10,45-12, 30 усмени део и екипно такмичење (концертна сала)

VI РАЗРЕД OМШ

12,00-12,30 - пријављивање ученика VI разреда ОМШ
13,00-13,15 - писмени задатак I група (хорска сала)
13,15-13,30 - писмени задатак II група (хорска сала)
13,30-13,45 - ПАУЗА
13,45-15,00 - усмени део, и екипно такмичење (концертна сала)

V РАЗРЕД OМШ

16,00- 16,45 - пријављивање ученика V разреда ОМШ
16,45-17,00 - писмени задатак (хорска сала)
17,00-17,15 - ПАУЗА
17,15-18,00 - усмени део, и екипно такмичење (концертна сала)

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ (концертна сала)

I КАТЕГОРИЈА

12,00-12,30 - пријављивање ученика I категорије
13,00-13,20- усмени део

II КАТЕГОРИЈА

15,00-15,30 - пријављивање ученика II категорије
16,00-16,30 - усмени део

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

IV РАЗРЕД

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10.00-10,15 - диктат (хорска сала)
12,00-12,45 - тест из теорије (зборница)
10,45-12, 30 - усмени део

VI РАЗРЕД

9,00-9,30 - пријављивање ученика
10,00-10,45 - тест из теорије (зборница)
13,00-13,15 - диктат (хорска сала)
13,45-15,00 - усмени део

III РАЗРЕД

11,00-11,30 - пријављивање ученика
12,00-12,45 - тест из теорије (зборница)
12,30-12,45 - усмени део
12.45-13,00 - диктат (хорска сала)

V РАЗРЕД

15,00- 15,30 - пријављивање ученика
16,00-16,45 - тест из теорије (зборница)
16,45-17,00 - диктат (хорска сала)
17,15-18,00 - усмени део

 

ПОЗНАВАЊЕ РИТМА

IV РАЗРЕД OМШ

9,30-10,00- пријављивање ученика
10,30-10,45-писмени задатак (хорска сала)
12,30-12,45- усмени део

III РАЗРЕД

10,00-10,30- пријављивање ученика
10,45-11,00-писмени задатак (хорска сала)
12,45-13,00- усмени део

 

20,00 - свечано отварање XVI Такмичења младих солфеђиста
„ПЕВАЈМО ИНТЕРВАЛЕ“ сала Музичке школе

 

СУБОТА, 10. март 2018. године

Хармонија и музички облици III и IV РАЗРЕД СМШ
(учионица С4)

9,00–10,00 - скуп жирија, пријављивање ученика
10,00–12,00 - писмени задатак III РАЗРЕД СМШ
10,00- 13,00 - писмени задатак  IV РАЗРЕД СМШ

СОЛФЕЂО (концертна сала)

I РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00 - скуп жирија, пријављивање ученика I разреда СМШ
10,00-10,15 - писмени задатак (4)
10,15-10,30 - ПАУЗА
10,30-11,10 - усмени део

II РАЗРЕД СМШ

10,00-10,30 - пријављивање ученика II разреда СМШ
11,00 11,15 - писмени задатак (4)
11,15-11,30 - ПАУЗА
11,30-12,10 - усмени део

III РАЗРЕД СМШ

11,00-11,30 - пријављивање ученика III разреда СМШ
12,00-12,15 - писмени задатак (4)
12,15-12,30 - ПАУЗА
12,45-13,45 - усмени део

IV РАЗРЕД СМШ

16,00-16,30 - пријављивање ученика IV разреда СМШ
17,00-17,20 - писмени задатак (4)
17,20-17,30 - ПАУЗА
17,30-18,10 - усмени део

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ (концертна сала)

III категорија

11,30–12,00 - пријављивање ученика III категорије
12,10–12,40 - усмени део

IV категорија

14,00-14,30 - пријављивање ученика IV категорије
15,00-15,30 - усмени деo

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (учионица С4)

II РАЗРЕД СМШ

9,00-9,30 - пријављивање ученика II разреда ОМШ
10,00-10,45 - ТЕСТ

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

I РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10.00-10,15 - диктат (4)
10,00-10,45 - тест из теорије (хорска сала)
10,30-11,10 - усмени део

II РАЗРЕД СМШ

10,00-10,30 - пријављивање ученика II разреда СМШ
10,00-10,45 - тест из теорије (хорска сала)
11,00 11,15 - диктат (4)
11,30-12,10 - усмени део

III РАЗРЕД СМШ

11,00-11,30 - пријављивање ученика III разреда СМШ
12,00-12,15 - диктат (4)
12,45-13,45 - усмени део
14,00-14,45 - тест из теорије (хорска сала)

IV РАЗРЕД СМШ

13,00-13,30 - пријављивање ученика IV разреда СМШ
14,00-14,45 - тест из теорије (хорска сала)
17,00-17,20 - диктат (4)
17,30-18,10 - усмени део