Štampa

 

 

 

Распоред писмених и контролних задатака

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СМШ

Календар уписа у средњу музичку школу

Потребна документа за упис у СМШ

Молба формулар директору

Молба формулар наставничком већу

Правила понашања у школи

Правилник о васпитно-дисцилпинској одговорности ученика 2016.

Пријава за упис у основну музичку школу

Пријава за упис у средњу музичку школу

Распоред ОМШ групна настава 2018-19

Распоред СМШ групна настава 2018-19

Распореди у одељењима 2018-19

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА"

Индивидуални разговори са родитељима

Права и обавезе из закона

Правила понашања на екскурзији

Правилник о похваљивању и надградјивању ученика наставника и запослених 2016