Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- КУПОВИНА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА -

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 
 

 

Унапред се захваљујемо !