Стручно веће наставника теоретске наставе

Приказ # 
 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Милена Арсић
  Одељенски старешина III разреда СМШ / Солфеђо, хор СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Данијела Пауновић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Данијела Шошкић
  Солфеђо, теорија музике, хор и упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 (0)12 22 33 96

  Јадранка Филиповић
  Музички облици, Контрапункт, Упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 (0)12 555-654

  Јелена Никић
  Солфеђо, Теорија музике, Упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марија Обретковић
  Солфеђо / Координатор Тима за инклузивно образовање
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Милена Стојковић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Надежда Прокић
  Припремни разред, хор, камерна музика, теорија музике, клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Небојша Нећак
  Технологија звучно музичког процеса АУДИО, Техн. зв. муз. проц. МИДИ, Аудио техника, Основе дизајна звука за медије, Основе електроакустичке композиције, Савремена МИДИ композиција са музичком продукцијом
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Небојша Петковић
  Солфеђо, Теорија музике, Музички инструменти, Клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Слађана Стојановић
  Хармонија / Савремена хармонија / Теорија музике / Увод у компоновање / Одељенски старешина 4. разреда / Координатор тима за каријерно вођење и саветовање
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Татјана Босић
  Солфеђо, Свирање хорских партитура, Упоредни клавир / Председник Стручног већа теоретске наставе
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Весна Јанковић
  Солфеђо, Клавир, Припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96; 242 802

  Весна Стојићевић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Катарина Јовановић
  Солфеђо, теорија музике, клавир и упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија