Стручно веће наставника теоретске наставе

Изаберите контакт:

Солфеђо / Координатор Тима за инклузивно образовање

Кнеза Лазара бр. 1 Пожаревац Браничево 12000 Србија
+381 12 22 33 96

Дипломирала на Музичкој академији у Подгорици. Од 2003. године директор Такмичења младих солфеђиста.