Стручна служба

Приказ # 
 • Телефон: +381(0)12226930

  Зоран Марић
  директор школе
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Ана Гајић
  стручни сарадник – библиотекар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Биљана Новак
  Шеф рачуноводства
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Катарина Јанићевић
  Помоћник директора
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Драгана Костић
  Солфеђо, Теорија музике, Припремни разред – одељење у Малом Црнићу, Помоћник директора, Координатор стручног актива за развој школског програма (на боловању)
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Милица Илић
  Административно финансијски радник
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Снежана Живковић
  Секретар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Јелена Винкић
  Административни радник
  Пожаревац, Браничево, Србија