Стручно веће наставника опште образовних предмета

Приказ # 
 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Александар Симић
  Физичко васпитање

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Драган Ицић
  Историја са историјом цивилизације и културе
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Драгана Драгић
  Социологија
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Драгољуб Ђорђевић
  Италијански језик
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Емилија Велинов
  Психологија / Члан стручног актива за развој школског програма

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марија Запутил
  Српски језик и књижевност / Председник стручног већа општеобразовних предмета / Координатор Тима за самовредновање / Координатор Тима за стручно усавршавање / Члан редакције школског часописа Prima vista

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Слободанка Матић
  Филозофија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Томислав Пауновић
  Веронаука

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Владимир Милосављевић
  Енглески језик